sahypa_banner

CDB seriýaly metal paýlaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

Arza
CDB seriýaly metal paýlaýyş gutusy öý hojalygy, ofis binalary, myhmanhanalar, söwda merkezleri we zawodlar we ş.m. üçin niýetlenendir. Bu paýlaýyş gutusy MCB, RCD, RCCB, predohraniteller, gorag bölümi we ş.m. gurnamak üçin amatly we pes woltly paýlanyşda giňden ulanylýar. torlar, elektrik üpjünçiligi, yşyklandyryş, aragatnaşyk, howpsuzlyk we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Tehniki maglumatlar
★ Gurmak: diwara oturdyldy
★ Material: Müşderiniň islegine görä ýanmaýan polat listler ýa-da başga materiallar
★ Gapynyň açyk ugry: 100 ° ýokary
★ Reňk: RAL9003 ýa-da başga reňkler
★ tingiwopis: qualityokary hilli epoksi poliester tozy
★ Mehaniki täsire garşylyk: IK10
★ Aksesuar: Müşderiniň islegine görä demir ýol ýa-da awtobus paneli

Gurluşyk we aýratynlyk
Front Öňki gapagyň daşyna örtülen arassa we özüne çekiji görnüşi üpjün edýär
Loss lossitginiň öňüni almak üçin gapak nurbatlary
Extra Goşmaça giň 100 ° açylanda, sarp ediş bölümi pes gurnalan ýagdaýynda-da gorag enjamlarynyň has ýokary görünmegini hödürleýär we bellik etmek üçin ajaýyp ýagdaýy üpjün edýär.
Four Dört tarapdan çykýan zynjyrlar üçin gönüburçly ýa-da tegelek nokatlar bilen köp sanly kabel giriş we çykyş nokatlary
★ Möhüm dizaýn önümiň içki giňişligini artdyrdy, gurnama wagtynda çykýan kabel üçin, şeýle hem geljekki goşmaçalar üçin sahy sim giňişligini üpjün edýär
Corr Poslama garşy ýokary häsiýet.

Önüm hyzmaty

Goşmaça gurnama hyzmaty
Müşderi wyklýuçatel we ş.m. üpjün etse, wyklýuçateller gurup we sim birikdirip bileris.

Bu CDB seriýaly metal guty has amatly dizaýna, ajaýyp ussatlyga we önümiň berkligini we durnuklylygyny üpjün edýän berk hil gözegçiligine eýedir.Mundan başga-da, birnäçe kabel giriş we çykyş nokatlarynyň dizaýny önümiň köp taraplylygyny we çeýeligini ýokarlandyrýar.Bazara çykarylandan soň, dürli ugurlardaky ulanyjylar üçin ideal pes woltly elektrik gözegçiligi we güýç paýlaýyş çözgüdi bilen oňat syn we öndürijilik gazandy.

Metal paýlaýyş gutusy

Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) deşik ululygy (mm)
CDB-04 126 260 80 105 201 66.5
m1
m1-1
Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) lnstal l deşik ululygy (mm)
CDB-08 200 260 80 105 201 137
m2-1
m2-2
Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) lnstal l deşik ululygy (mm)
CDB-10 234 260 80 105 201 171
m3-1
m3-2
Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) lnstal l deşik ululygy (mm)
CDB-12 270 260 80 105 201 207
m4-1
m4-2
Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) lnstal l deşik ululygy (mm)
CDB-16 342 260 80 105 201 278
m5-1
m5-2
Model W (mm) H (mm) D (mm) D1 (mm) lnstal l deşik ululygy (mm)
CDB-21 432 260 80 105 201 369
m6-1
m6-2

  • Öňki:
  • Indiki: