sahypa_banner

Dooreke gapy diwar diwary

Gysga düşündiriş:

Adaty konfigurasiýa
Gorag we gapy, gurnama plastinka, gulp, basma plastinka,
möhürleýji gap, we esbaplar
Gabynyň üstü: Epoksi poliester tozy örtük
Reňki: RAL7032 ýa-da RAL7035
Gorag derejesi: IP65

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

TS seriýaly diwara gurlan paýlaýyş gaby, önümçilik material seçiminden ahyrky gurnama çenli her bir ösüşde berk gözegçilikde saklanýar.
Material:Gabyk we gapy ýokary hilli “Sowuk-rul” polatdan ýa-da müşderiniň islegine görä galyňlygy: 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm,
Gurnama plastinkasy “Sold-Roll” polat listlerinden ýa-da galvanizli polatdan, beýleki görnüşli material, galyňlygy: 1,5mm, 2.0mm, 2,5mm saýlanyp bilner.

s

Saýlaw tablisasy

Model H (mm) W (mm) D (mm) Lockok Bez açyk
TS25 215 250 200 150 1 A
TS25 2515 250 250 150 1 A
TS3 2515 300 250 150 1 A
TS3 2520 300 250 200 1 A
TS3 315 300 300 150 1 B
TS3 320 300 300 200 1 B
TS4 315 400 300 150 1 B
TS4 320 400 300 200 1 B
TS4 415 400 400 150 1 C
TS4 420 400 400 200 1 C
TS5 415 500 400 150 1 C
TS5 420 500 400 200 1 C
TS5 425 500 400 250 1 C
TS5 520 500 500 200 1 D
TS6 415 600 400 150 2 C
TS6 420 600 400 200 2 C
TS6 425 600 400 250 2 C
TS6 515 600 500 150 2 C
TS6 520 600 500 200 2 D
TS6 525 600 500 250 2 D
TS6 620 600 600 200 2 D
TS6 625 600 600 250 2 E
TS6630 600 600 300 2 E
TS7 520 700 500 200 2 D
TS7 525 700 500 250 2 D
TS7 530 700 500 300 2 D
TS7 540 700 500 400 2 D
Model H (mm) W (mm) D (mm) Lockok Bez açyk
TS8 620 800 600 200 2 D
TS8 625 800 600 250 2 E
TS8 630 800 600 300 2 E
TS8 820 800 800 200 2 D
TS8 825 800 800 250 2 E
TS8 830 800 800 300 2 E
TS10 620 1000 600 200 2 D
TS10 625 1000 600 250 2 E
TS10 630 1000 600 300 2 E
TS10 825 1000 800 250 2 E
TS10 830 1000 800 300 2 E
TS10 840 1000 800 400 2 E
TS12 625 1200 600 250 2 E
TS12630 1200 600 300 2 E
TS12 825 1200 800 250 2 E
TS12 830 1200 800 300 2 E
TS12 840 1200 800 400 2 E
TS121030 1200 1000 300 3 E
TS12 1040 1200 1000 400 3 E
TS12 1230 1200 1200 300 3 F
TS12 1240 1200 1200 400 3 F
TS14 1030 1400 1000 300 3 E
TS14 1040 1400 1000 400 3 E
TS14 1230 1400 1200 300 3 F
TS14 1240 1400 1200 400 3 F
TS16 1230 1600 1200 300 3 F
TS16 1240 1600 1200 400 3 F

Önümçilik prosesi

★ Kesmek Las ýokary takyklyk bilen, çalt, tekiz kesmek, iň ýokary kesiş ululygy: 3000mmX1500mm
C CNC egirme enjamy, ýokary takyklyk, durnuklylyk, netijelilik bilen egilmek
★ Awtomatiki kebşirlemek, Kebşirlemegiň birmeňzeş görnüşi, takyk ýerleşişi, ygtybarly kebşirleýiş hili, kebşirlemegiň kemçiliginiň öňüni almak üçin goşmaça ultrases barlagy bilen kepillendirilýär.
Every Her burç we boşlugy poslamazdan gowy ýuwup boljakdygyny kepillendirmek üçin el bilen işlemek, el bilen işlemek
★ Kislota ýuwmak, bu surat çekmezden ozal möhüm bir zat, ygtybarly boýamak üçin poslary we kirleri aýyrmak
★ tingiwopis, tingiwopis üçin tozan ussahanasyna möhür basmadyk.Qualityokary hilli epoksi poliester tozy el bilen ýa-da awtomatiki sepilýär, reňki RAL7032, RAL7035 ýa-da başga reňkler bolup biler.
★ Gurmak, gurnama işgärlerimiz ýygnamazdan ozal ähli bölekleri barlaýarlar, kemçilikleri bolan bölekleri saýlaň, şonuň üçin iň soňky berkitme önümleri ajaýyp
Ag Gaplamak, 5 gat gasynlanan guty bilen garaşsyz gaplamak, ýa-da müşderiler üçin ýük çykdajylaryny tygşytlamak üçin gutyda kiçijik guty gaplap bileris, guty gaplamasyndaky guty köp mukdarda ýalňyş görnüşleri satyn alýan müşderiler üçin amatly bolar.
Funksiýa we maglumat tablisasy
Pol Gorag synpy, IP65, poliuretan köpük bilen möhürlenen, ygtybarly möhürleýiş öndürijiligi
★ Mehaniki täsire garşylyk: IK10
Moved Gizlenýän hereketli ilikler, gapy panellerini çepden saga çalşyp bolýar.
★ Garnituralar, ýer simleri we 4 diwar asmak esbaplary ýa-da awtobus paneli, din demir ýoly, dürli görnüşli birleşdiriji enjamlary goldaýar
Instal Goşmaça gurnama hyzmaty, müşderi wyklýuçatel we ş.m. üpjün etse, wyklýuçateller gurup we sim birikdirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: