sahypa_banner

GGD AC pes woltly kommutator

Gysga düşündiriş:

GGD AC pes woltly kommutator, energiýa öwürmek, paýlamak, elektrik stansiýalarynda, podstansiýalarda, zawodlarda we magdan kärhanalarynda 3150A çenli işleýän tok AC AC 50Hz bolan elektrik paýlaýyş ulgamlary üçin amatlydyr. we güýç, yşyklandyryş we paýlaýyş enjamlaryna gözegçilik etmek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy maglumat

GGD AC pes woltly kommutator, energiýa öwürmek, paýlamak, elektrik stansiýalarynda, podstansiýalarda, zawodlarda we magdan kärhanalarynda 3150A çenli işleýän tok AC AC 50Hz bolan elektrik paýlaýyş ulgamlary üçin amatlydyr. we güýç, yşyklandyryş we paýlaýyş enjamlaryna gözegçilik etmek.

GGD AC pes woltly kommutator, howpsuzlyk, ykdysadyýet, rasional we ygtybarlylyk ýörelgelerine esaslanýan Energetika müdirliginiň ýolbaşçylarynyň, uly energiýa ulanyjylarynyň we dizaýn bölümleriniň talaplaryna laýyklykda işlenip düzülen AC pes woltly kommutatoryň täze görnüşidir.Önümde ýokary döwüji kuwwaty, oňat dinamiki we ýylylyk durnuklylygy, çeýe elektrik shemalary, amatly kombinasiýa, güýçli amaly, täze gurluş we gorag derejesi bar we pes woltly kommutatorlaryň doly toplumy üçin täzelenen önüm hökmünde ulanylyp bilner.

GGD AC pes woltly kommutator IEC439 "Doly pes woltly kommutator we dolandyryş enjamy" we GB7251 "Pes woltly doly kommutator" ýaly standartlara laýyk gelýär.

Ulanyş şertleri

Daş-töwerekdäki howanyň temperaturasy + 40 exceed, -5 below-dan pes bolmaly däldir we 24 sagadyň dowamynda ortaça temperatura + 35 than-dan ýokary bolmaly däldir;

Içerki gurnama maslahat berilýär we sargyt edilende görkezilmeli ulanylýan ýeriň beýikligi 2000 m-den geçmeli däldir;

Daş-töwerekdäki howanyň otnositel çyglylygy iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir we has ýokary çyglylyga (meselem, 90% + 20 at) pes temperaturalarda üýtgemeler sebäpli ýüze çykýan kondensatyň bolup biljek täsirini göz öňünde tutmaga rugsat berilýär. temperaturada;

Gurlanda, dik ýerden ýapgyt 5 ° -dan ýokary bolmaly däldir;

Enjamlar güýçli yrgyldy ýa-da zarba bolmadyk we elektrik bölekleriniň poslamagyna sebäp bolup bilmeýän ýerlerde oturdylmalydyr;

Müşderiler anyk talaplary kanagatlandyrmak üçin öndüriji bilen gepleşik geçirip bilerler.

Tehniki parametr

modeli

(V)

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V)

(A)

Bahalandyrylan tok (A)

(kA)

Gysga utgaşdyryjy tok (kA)

(1s)

(kA)

Gysga wagt kesgitlenen tok (1s) (kA) çydamly

(kA)

Iň ýokary baha tok (kA) çydamly

GGD1

380

A

1000

15

15

30

B

600 (630)

C

400

GGD2

380

A

1500 (1600)

30

30

60

B

1000

C

600

GGD3

380

A

3150

50

50

150

B

2500

C

2000

Ölçegli çyzgy

svab (2)

sargyt goýmak üçin bölümler:

Sargyt goýlanda ulanyjy üpjün etmeli:

- Esasy zynjyryň paýlanyş diagrammasy we ýerleşiş diagrammasy, iş naprýa .eniýesi, iş toky, gorag enjamy sazlaýjy tok we zerur tehniki parametrler.

- Gelýän we çykýan kabeliň aýratynlyklaryny görkeziň.

- Wyklýuçatel kabinetindäki esasy elektrik bölekleriniň modeli, aýratynlyklary we mukdary.

- Eger wyklýuçatel şkaflaryň ýa-da gelýän şkaflaryň arasynda awtobus köprüleri ýa-da awtobus ýerleri zerur bolsa, aralyk we ýerden beýiklik ýaly aýratyn talaplar görkezilmelidir.

- Wyklýuçatel şkaflary aýratyn daşky gurşaw şertlerinde ulanylanda, sargyt edilende jikme-jik görkezmeler berilmelidir.

- Wyklýuçatel şkafynyň üstki reňki we beýleki aýratyn talaplar.


  • Öňki:
  • Indiki: