sahypa_banner

PV gözenek (guty) şkaf

Gysga düşündiriş:

PV gözenege birikdirilen (guty) şkaf, seriýa birikdirilen inwertory we elektrik tor ulgamyny birleşdirýän fotoelektrik seriýaly elektrik öndüriji ulgamlar üçin möhüm güýç gorag komponentidir.Zynjyry goramak bölegi, ikinji derejeli ýyldyrym goragy bilen birlikde PV gözenege birikdirilen tok öçürijini we çekiş halkasyny izolýasiýa wyklýuçatelini kabul edýär.Şeýle hem ulgamyň howpsuz we täsirli işlemegini üpjün etmek üçin aşa köp ýüklemek, aşa köp, gysga utgaşma, syzmak, aşa wolt, wolt wolt ýaly birnäçe gorag çäreleri bar.Şeýle hem, enjam, müşderiniň talaplaryna laýyklykda aragatnaşyk funksiýasy bilen enjamlaşdyrylyp, uzakdan gözegçilik we fotowoltaik energiýa öndüriji ulgamlary dolandyrmagy, önümiň intellekt derejesini ýokarlandyryp biler.Gorag derejesi IP65 bilen deňdir, seriýa birikdirilen inwertor bilen deňdir, açyk gurnama talaplaryna laýyk gelýär, şol sanda suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, UV çydamly we duz sepýänlere poslama garşy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy maglumat

PV gözenege birikdirilen (guty) şkaf, seriýa birikdirilen inwertory we elektrik tor ulgamyny birleşdirýän fotoelektrik seriýaly elektrik öndüriji ulgamlar üçin möhüm güýç gorag komponentidir.Zynjyry goramak bölegi, ikinji derejeli ýyldyrym goragy bilen birlikde PV gözenege birikdirilen tok öçürijini we çekiş halkasyny izolýasiýa wyklýuçatelini kabul edýär.Şeýle hem ulgamyň howpsuz we täsirli işlemegini üpjün etmek üçin aşa köp ýüklemek, aşa köp, gysga utgaşma, syzmak, aşa wolt, wolt wolt ýaly birnäçe gorag çäreleri bar.Şeýle hem, enjam, müşderiniň talaplaryna laýyklykda aragatnaşyk funksiýasy bilen enjamlaşdyrylyp, uzakdan gözegçilik we fotowoltaik energiýa öndüriji ulgamlary dolandyrmagy, önümiň intellekt derejesini ýokarlandyryp biler.Gorag derejesi IP65 bilen deňdir, seriýa birikdirilen inwertor bilen deňdir, açyk gurnama talaplaryna laýyk gelýär, şol sanda suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, UV çydamly we duz sepýänlere poslama garşy.Önümiň içki gurluşy ýönekeý we düşnükli, arassa we ýerlikli simler, ýokary ygtybarlylyk we dürli tehniki şertlere uýgunlaşdyrylan aňsat tehniki hyzmat.

PV paýlaýyş şkafy, gün fotoelektrik pudagynyň häzirki ösüşiniň möhüm bölegidir.Önüm diňe bir bazaryň talaplaryny kanagatlandyrman, eýsem jemgyýeti ýaşyl, pes uglerodly we durnukly ösüş ugruna çykarýar.Tehnologiki innowasiýa, önümiň hili we hyzmat derejesi bolan ýokary derejeli kärhana hökmünde ulanyjylarymyza ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi dowam etdireris we pudagyň ösmegine öz goşandymyzy goşarys.

Önüm aýratynlyklary

Fotowoltaik aýratyn set bilen birikdirilen tok öçürijini saýlaň;

Has ygtybarly işlemek üçin fotowoltaik aýratyn halka görnüşli izolýasiýa wyklýuçatelini saýlaň.

IP65 gorag derejesi, suw geçirmeýän, tozan we UV çydamly;

Sebitleriň giň topary üçin amatly ýokary we pes temperatura synagy;

Simönekeý gurnama, ýönekeý ulgam simleri we aňsat simler;

Jaý sowuk rulon polat ýaly ýokary hilli metal materiallardan ýasalýar.

Tehniki parametr

Haryt ady BWX-3000 BWX-5000 BWX-10000
Iň ýokary giriş naprýa .eniýesi 275 275 460
Her giriş akymy 15 25 20
Işlenmedik naprýa Uneniýe Un 220 220 380
UpVolt gorag derejesi Upokarky <1.8kV
InNominal uniwersal kuwwat In 20kA
ImaMaximum akym kuwwaty Ima 40kA
jogap wagty 25ns
Temperatura we çyglylyk : -40 ° C ~ + 85 ° C, 95%, , Iş temperaturasy: -40 ° C ~ + 85 ° C, çyglylygy 95%, kondensasiýa etmeýän, poslamaýan gaz gurşawy
beýiklik 002500m
Goragdan goramak SUPI-40 2P 20-40kA SUPI-40 2P 20-40kA SUPI-40 4P 20-40kA
Ministrler kabineti Ain Poslamaýan polat, sowuk togalanan list pürküji galyplary
Ministrler kabinetini goramak derejesi IP65
Kabel bilelikdäki gorag derejesi IP66
(**) Gutynyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) Talap boýunça özleşdirmek

  • Öňki:
  • Indiki: